Wat zie je bij Liefde Werkt?

Wat zie je bij kinderopvang Liefde Werkt?

Wij hebben ervoor gekozen om hier geen uitgebreid pedagogisch beleidsplan met visie weer te geven. Uiteraard steunen wij het pedagogisch beleid, uitgeschreven door Parento, het gastouderbureau. 

Onze essentie vormt uiteraard de Liefde zoals op de home pagina beschreven. 

De omschrijving van wat je nu daadwerkelijk kan zien op de opvang waarin visie en beleid tot uiting komen, spreekt meer tot de verbeelding.

Zo zul je het navolgende aantreffen:

 • een vast dagritme; met vaste tijden voor slaap, rust en eetmomenten en activiteiten
 • verantwoorde voeding (zoveel als mogelijk biologisch) 
 • veel buiten zijn, de natuur in (bakfiets met ondersteuning)
 • de natuur in huis halen
 • een seizoens-/thematafel
 • een groene tuin 
 • een moestuin
 • een aansluitende autoluwe speeltuin
 • divers duurzaam, voornamelijk houten spelmateriaal; voor het oefenen van diverse vaardigheden  
 • (zoals de grove en fijne motoriek, inzicht en fantasiespel) voor verschillende fases

Kinderen die:

 • lekker vies worden, met water en modder spelen
 • geholpen worden om het zelf te leren doen
 • gelijkwaardig worden benaderd 
 • zich veilig voelen om al hun verschillende emoties te tonen; lachen, huilen, boos zijn
 • leren samen te spelen
 • leren door ‘fouten’ te maken.
 • dansen
 • liedjes zingen
 • muziek maken
 • veel bewegen, rennen, springen
 • knutselen, verven, tekenen, kleien
 • iets bakken
 • zelf boekjes lezen, elkaar voorlezen en aan wie wordt voorgelezen
 • moe zijn van de activiteiten
 • leren van de natuur; beestjes, plantjes, moestuin en over natuurbehoud
 • leren over de maatschappij, gekoppeld aan hun eigen wereld en de wereld van de opvang
 • spelenderwijs leren over taal, vormen, kleuren, cijfers, tellen en alles wat net een stapje verder is
 • geborgenheid vinden wanneer daar behoefte aan is
 • knuffelen en elkaar helpen
 • structuur en duidelijkheid krijgen, met daar binnen vrijheid en eigen keuzes

Kom je ook gezellig meespelen?